Προγράμματα Παιδικού Σταθμού Step By Step στο Παγκράτι


Ο παιδικός σταθμός Step by Step στην Αθήνα – Παγκράτι προσφέρει μία πληθώρα προγραμμάτων για παιδικά ηλικίας από 2.5 έως 5 ετών τα οποία συνεχώς ανανεώνονται μέσω του εκπαιδευτικού μας συμβούλου στη Μεγάλη Βρετανία.

Όλες οι δραστηριότητες έχουν ως κύριο στόχο την χρήση της γλώσσας των Αγγλικών από τα παιδιά σε φυσικές καταστάσεις. Δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια της γραφής και ανάγνωσης και στις δύο γλώσσες μαθαίνοντας τα παιδιά τον πολιτισμό τους.

Αναπτύσσουμε διάφορα θέματα που θα προκαλέσουν την περιέργεια των παιδιών ώστε να κατανοήσουν τον κόσμο.

Πιο αναλυτικά:

 • Προνηπιακή τάξη (από 2.5 ετών)
 • Νηπιαγωγείο
 • Δίγλωσσα προγράμματα σε Αγγλικά και Ελληνικά.
 • Ειδικές ομάδες για τον εμπλουτισμό της αγγλικής γλώσσας
 • Τέχνες & κατασκευές
 • Μουσική & θεατρικά παιχνίδια
 • Συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη
 • Μαθηματικά
 • Επικοινωνία και γλωσσική ανάπτυξη
 • Εκφραστική και Αισθητική αγωγή μέσα από τη μουσική, το θέατρο, της ζωγραφικής κ.α.
 • Κινητική ανάπτυξη