Παιδικός Σταθμός Step By Step στο Παγκράτι


Ο παιδικός σταθμός Step by Step  έχει την έδρα του σε ένα νεοκλασικό κτίριο με μεγάλο κήπο στο Παγκράτι, στην Αθήνα πολύ κοντά στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Τις πόρτες του άνοιξε το 2003 και από τότε έως σήμερα εφαρμόζει διάφορα προγράμματα για παιδιά ηλικίας από 2 έως 5 ετών.

Όλα τα τμήματα του παιδικού σταθμού StepbyStep στην Αθήνα – Παγκράτι λειτουργούν με μικρό αριθμό μαθητών ώστε κάθε παιδαγωγός να κάνει μάθημα σε όσο το δυνατόν γίνεται λιγότερους μαθητές έχοντας ως κύριο σκοπό τα καλύτερα αποτελέσματα.

Η διεύθυνση του παιδικού σταθμού αλλά και το προσωπικό του ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των γονιών στις δραστηριότητες που οργανώνουμε.

Το έμπειρο προσωπικό του StepbyStep απαρτίζεται από έμπειρους και υπεύθυνους παιδαγωγούς που παρακολουθούν στενά τα παιδιά προσφέροντας σε κάθε ένα ξεχωριστά καθοδήγηση.

Όλες οι δραστηριότητες μας βασίζονται σε ένα δίγλωσσο αναλυτικό πρόγραμμα που δίνει μεγάλη έμφαση στη πολυπολιτισμικότητα και στην ανάπτυξη της γλώσσας. Προσπαθούμε να παρέχουμε στα παιδιά ένα περιβάλλον γεμάτο με ερεθίσματα ώστε να θέλουν να παίζουν, να παθαίνουν αλλά και να εξερευνούν.